Serwis

W celu zlecenia czynności serwisowych, skontaktuj się z centralą serwisu firmy Grand:

tel. (58) 551 20 40

e-mail: serwis@grand.com.pl

Lub wypełnij poniższe zgłoszenie serwisowe.


Zgłoszenie serwisowe

Typ urządzenia:
Nazwa / Model:
Nr seryjny:
Data zakupu:
Nr faktury:
Opis usterki:
Naprawa w ramach Gwarancji?
TAKNIE
Czy urządzenie było już serwisowane?
TAKNIE 

Zleceniodawca

Imię Nazwisko / Nazwa Firmy:
Osoba kontaktowa:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Ulica, Numer:
Adres E-mail:
Nr. Telefonu:
NIP:

Czy wystawić fakturę VAT?


Transport / Wysyłka

Urządzenie dostarcza (wysyła) zleceniodawca na własny koszt.

Proszę o pomoc w zorganizowaniu transportu do serwisu. Koszt ponosi zleceniodawca. Do faktury zostanie doliczona kwota 40 zł netto.


ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJE WARUNKI GWARANCJI DOŁĄCZONEJ DO PRODUKTU PRZY ZAKUPIE *

Uwagi: